سایت جامع خودرو در ایران


» پروا به پژوهش‌و‌گسترش پیش‌شرط گسترش همه‌جانبه صنعت خود‌رو ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶


به گزارش« تازه ها خودرو » ، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در خودروسازی کشور باید به دم پروا شود، لزوم افزایش تکاپو‌های پژوهش‌وتوسعه در شرکت‌های خودروساز است، درحالی که همواره کارشناسان بر این فرمایش پافشاری می کنند اگر خودروسازان خواهان افزایش کیفیت تولیدات خود و همچنین چشم وهمچشمی در بازارهای جهانی هستند، راهی جز پروا به مباحث پژوهش‌و‌گسترش ندارند، با این حال در چند سال تازه دم‌طور که باید‌و‌شاید به این فرمایش پروا چندانی نشده است.

خودروسازان

خودروسازان

در همین رابطه رامین نورقلی، ولی ملکی و سیدهادی مقدسی، اعضای کمیسیون صنایع‌و‌معادن انجمن به بیان نظرات خود پرداخته‌اند.

رامین نورقلی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن انجمن :

پروا به مباحث پژوهش و گسترش در صنعت خودرو مغفول مانده است

رامین نورقلی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن انجمن

رامین نورقلی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن انجمن

در‌حال‌آماده جستار پژوهش‌و‌گسترش در صنعت خودرو از سوی دست اندرکاران این صنعت چگونه دنبال می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در صنعت خودروی کشور مغفول مانده،پروا به فرمایش پژوهش‌وتوسعه در این صنعت است. درهمین راستا اگر بازار و صنعت خودروی کشور رقابتی شوند، خودروسازان ناگزیر به سرمایه‌گذاری در بخش R&D و پژوهش‌وتوسعه
خواهند شد.

پس به‌نوعی می‌توان گفت اگر صنعت خودرو به سمت چشم وهمچشمی‌پذیر شدن جنبش کند، دم زمان باتوجه به شرایطی که به هستی می‌آید، آیا خودروسازان باید بودجه‌های مربوط به مباحث پژوهش‌وتوسعه را افزایش دهند؟

بله، ولی در‌حال‌آماده بهره بسیار اندکی از اعتبارات در شرکت‌های خودروساز به بخش پژوهش‌و‌گسترش وابستگی می‌یابد و باید این بهره افزایش چشمگیری داشته باشد. درصورتی‌که صنعت خودرو رقابتی شود، شرایط لازم فراهم خواهد شد تا بهره اعتبارات در دامنه پژوهش‌و‌گسترش در صنعت افزایش یابد.

با گسترش و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش‌و‌گسترش گواه چه دستاوردی خواهیم بود؟

در این‌حالت گنجایش طراحی و فرآوری در صنعت خودروی کشور ارتقا می‌یابد، این در حالی است که پتانسیل لازم از دید دانش‌فنی و فناوری برای دستیابی به افزایش کیفیت و تنوع فرآورده در صنعت خودروی ایران هستی دارد.

در دامنه پژوهش‌وتوسعه، پروا به تجربیات دیگر کشورها و شرکت‌ها در این زمینه، تا چه میزان می‌تواند اثربخش باشد؟

لزوم بهره‌گیری از تجارب شرکت‌های معتبر در این دامنه بسیار مهم است. به کارگیری تجارب شرکت‌های صاحب‌نام گیتی می‌تواند نتایجی همچون بهبود کیفیت تولیدات خودروهای درونی را به‌دنبال داشته باشد و نسبت‌به اعتمادسازی مصرف‌کنندگان به تولیدات درونی نقش موثری ایفا کند. بااین‌حال اگر خودروسازان در مسیری جنبش کنند که بتوانند بر مباحث پژوهش‌وتوسعه متمرکز شوند و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی ها نیز در این راستا تعریف شوند، بی گمان جنبش در این گذرگاه نقش موثری در گسترش همه‌جانبه صنعت خودرو خواهد داشت.

بالا بودن هزینه فرآوری و افزایش هزینه‌های دم، در جستار عدم‌تخصیص بودجه به فرمایش پژوهش‌و‌گسترش تا چه میزان کارساز است؟

خودروسازان از اهمیت بخش پژوهش‌وتوسعه آگاه هستند ولی بالا بودن هزینه‌های فرآوری مایه می‌شود خودروسازان کمتر به جستار پژوهش‌وتوسعه در این صنعت پروا کنند و نتوانند در این گذرگاه گام بردارند.

 

سید مهدی مقدسی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن انجمن :

خودروسازان در مباحث پژوهش‌وتوسعه در ابتدای راه پیمان دارند

سید مهدی مقدسی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن انجمن

سید مهدی مقدسی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن انجمن

رویکرد خودروسازان درونی به جستار پژوهش‌وتوسعه چگونه بوده است؟

تکاپو خودروسازان درونی در زمینه پژوهش‌وتوسعه خوب بوده ولی کافی نبوده است. دم‌ها همچنان در ابتدای راه هستند و باید جنبش در این دامنه باره پروا و کوشش بیشتری از سوی شرکت‌های خودروسازی پیمان بگیرد. البته به هر میزان در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، در آینده چگونگی دلخواه‌تری خواهیم داشت.

برای افزایش توان صادراتی خودروسازان، پروا به مباحث پژوهش‌وتوسعه تا چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟

صنعت خودروی کشور در‌حال‌آماده بیش‌از هر چیز نیاز به گسترش تکاپو واحدهای پژوهش‌وتوسعه نیاز دارد. از سویی اگر به‌دنبال دم هستیم بازارهای سنتی و کنونی صادرات خودرو را حفظ کنیم و همچنین بتوانیم بازارهای جدیدی را به‌دست بیاوریم، پروا‌به جستار پژوهش‌وتوسعه یکی از نخستینگی‌های مهم و بنیادین است که باید به دم بپردازیم.

کاهش هزینه‌های فرآوری برای خودروسازان از چه راهی امکان‌پذیر است؟

یکی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز صنعت خودرو کشور کاهش هزینه فرآوری است. امروزه این جستار دشواری ها بسیاری را برای خودروسازان به‌هستی آورده و این فرمایش تنها از راه پروا‌به بخش پژوهش‌وتوسعه است که می‌تواند باره بازنگری و اصلاح پیمان بگیرد. در این زمینه می‌توان با انتقال و پروا به تجربیات شرکت‌های خودروسازی معتبر جهانی، این تجربیات را به تو یا درون منتقل کرد و از دم‌ها سود جست. در‌صورتی‌که چنین موضوعی عملیاتی شود، به‌طور قطع بسیاری از دشواری ها صنعت خودروی کشور باره حل‌و‌فصل پیمان خواهد گرفت.

 

ولی ملکی ، عضو کمیسیون صنایع‌و‌معادن انجمن :

نتایج پروا به پژوهش‌و‌گسترش برای صنعت خودرو

ولی ملکی ، عضو کمیسیون صنایع‌و‌معادن انجمن

ولی ملکی ، عضو کمیسیون صنایع‌و‌معادن انجمن

پژوهش‌و‌گسترش یکی از موارد بسیار مهمی است که در صنعت خودروی جهان به دم پروا می‌شود و خودروسازان بنام جهانی سالانه مبالغ قابل‌توجهی را صرف پژوهش‌وتوسعه می‌کنند. چگونگی پژوهش‌و‌گسترش در صنعت خودروی کشور چگونه است؟

پروا به مباحث پژوهش‌و‌گسترش می‌تواند در خودروسازی کشور بسیار راهگشا باشد ولی تاکنون به این فرمایش دم‌طور که باید‌و‌شاید در این صنعت پرداخته نشده است، در‌حالی‌که همواره کارشناسان و صاحبنظران بر به کارگیری گنجایش‌های پژوهش‌و‌گسترش برای افزایش توان صنعت خودروی کشور پافشاری کرده‌اند ولی این فرمایش تاکنون باره بی‌توجهی از سوی خودروسازان پیمان گرفته است.

صنعت خودرو برای افزایش فرآوری و کیفیت محصولات باید دست‌به چه اقداماتی بزند؟

در این باره می‌‌توان گفت‌ خودروسازان باید بتوانند از شیوه‌های نوین فرآوری که زمینه ها کاهش هزینه‌های فرآوری را فراهم می‌آورند و از سویی افزایش کیفیت را به‌دنبال دارند، کاربرد کنند. ولی این فرمایش دارای پیش‌شرطی است و خودروسازان باید دم را اجرایی کنند. دم پیش‌شرط به‌کارگیری مباحث پژوهش‌و‌گسترش است. در‌حال‌آماده این فرمایش از سوی خودروسازان به‌چهره جدی دنبال نمی‌شود، در‌حالی‌که اگر خودروسازان بتوانند تمرکز خود را روی مباحث پژوهش‌و‌گسترش به‌کار ببرند، این فرمایش می‌تواند بسیاری از دشواری ها و کاستی ها خودروسازان را از میان بردارد.

پروا‌به پژوهش‌وتوسعه چه اثرات و دستاوردهایی را برای خودروسازان در پی خواهد داشت؟

خودروسازان درصورت پروا‌به بخش پژوهش‌و‌گسترش می‌توانند زمینه افزایش کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های فرآوری خودرو و افزایش بهره‌وری را فراهم آورند.
لینک منبع

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.آخرین دیدگاه‌ها

    مطالب محبوب
    اینستاگرام