سایت جامع خودرو در ایران


» 5 شرکت برتر ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶


آبی‌پوشان جاده ویژه در رتبه‌بندی‌ها خوش درخشیدند

به گزارش تازه ها خودرو ، یکی از موضوعاتی که در سال‌های پسین بسیار باره پروا شرکت‌های بزرگ در صنایع بزرگ و مادر کشور پیمان گرفته، بحث رتبه‌بندی است که هر سال سازمان مدیریت صنعتی تحت‌سرنویس شناسایی ۱۰۰ شرکت برتر اعلام می‌کند. بر این پای بست امسال نیز مراسم شناسایی ۱۰۰ شرکت برتر، هفته گذشته برگزار و در این مراسم، گروه صنعتی ایران‌خودرو به سرنویس برترین شرکت گستره خودرو شناخته شد.

انگیزه ها پیمان گرفتن ایران‌ خودرو در جمع 5 شرکت برتر

انگیزه ها پیمان گرفتن ایران‌ خودرو در جمع ۵ شرکت برتر

این در حالی است که ایران‌خودرو میان تمام شرکت‌های خودروساز در رتبه پنجم از میان ۱۰۰ شرکت برتر پیمان گرفت. از این روی در پیوستگی به بررسی شاخص‌هایی که شرکت‌های برتر را بر پای بست دم‌ها ارزیابی و شناسایی می‌کنند خواهیم پرداخت که منجر به شناسایی ایران‌خودرو به سرنویس برترین خودروساز کشور شد.

شاخص‌های فروش و سودآوری
نخستین شاخص، اندازه و رشد شرکت است که دربرگیرنده زیرشاخص‌های فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، شمار کارکنان و رشد کارگماری است. بر این پای بست، شرکت ایران‌خودرو با فروش بیش از ۱۹۶ هزار میلیارد ریال رتبه ۵، رتبه هفتم درخلق ارزش افزوده به میزان ۵۵ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال و رتبه دوم کارگماری‌زایی را با دارا بودن بیش از ۵۰ هزار نیروی انسانی کسب کرد.

شاخص دوم در گزینش ۱۰۰ شرکت برتر، شاخص سودآوری و عملکرد است و دربرگیرنده زیر شاخص‌های سودآوری، رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی، نسبت مالکانه و بهره دارایی‌های غیرجاری از همه دارایی‌هاست که ایران‌خودرو در این شاخص بسیار کامیاب کنش کرده است. به طوری که این خودروساز با انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه، سود هر بهره سال مالی اسفند جاری را با ۵۶ درصد از ۷۸ به ۱۲۲ ریال افزایش داد.
۵٣٨ میلیارد ریال صادرات در ۹ ماه
بر پای بست این گزارش، سومین شاخص در این گزینش شاخص بهره‌وری است که دربرگیرنده زیرشاخص‌های بهره‌وری همه، بهره‌وری همه عوامل، بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری سرمایه می‌شود و گروه صنعتی ایران‌خودرو در این شاخص‌ها نیز در صنعت خودرو پیشرو بوده و در دو سال پسین، بهره‌وری فرآوری این شرکت روند افزاینده بسیار خوبی را طی کرده است.

شاخص چهارم در گزینش ۱۰۰ شرکت برتر، شاخص صادرات است و دربرگیرنده زیرشاخص‌های صادرات، صادرات سرانه، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش است. در این شاخص نیز ایران‌خودرو در میان خودروسازان رتبه نخست را به خود گزین کردن داده است. روشنگری بیشتر اینکه بزرگ‌ترین خودروساز کشور در ٩ ماهه ٩۵، ۵٣٨ میلیارد ریال فروش صادراتی و در سال ٩۴، بیش از ٢,٢٠٠ میلیارد ریال فروش صادراتی داشته است.

پرداخت بدهی ایران‌خودرو به تکه‌سازان
شاخص پنجم در گزینش ۱۰۰ شرکت برتر ایران شاخص نقدینگی است که دربرگیرنده زیر شاخص‌های نسبت جاری، نسبت سره( sare ) وجوه برآمده از عملیات به فروش، نسبت سره( sare ) وجوه برآمده از عملیات به سود عملیاتی است و شرکت ایران‌خودرو در این شاخص نیز توانسته است عملکرد بسیار پسندیده و خوبی از خود نشان و بدین سان در میان خودروسازان رتبه نخست را به خود گزین کردن دهد.

شاخص ششم در گزینش ۱۰۰ شرکت برتر، شاخص بدهی است که دربرگیرنده زیر شاخص‌های نسبت بدهی و نسبت پوشش هزینه بهره می‌شود. در این شاخص نیز ایران‌خودرو با پروا به پرداخت بدهی‌های خود به تکه‌سازان توانسته بسیاری از بدهی‌های خود را تسویه کند و برای پرداخت مابقی دم‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

شاخص پایان در این گزینش، شاخص بازار است و دربرگیرنده زیرشاخص‌های ارزش بازار، بازده بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت پی به ای و نسبت پی به بی است و با پروا به اینکه گروه صنعتی ایران‌خودرو بزرگ‌ترین خودروساز در بورس است، این باره کارایی بسزایی در پیمان گرفتن نام این شرکت در میان ۵ شرکت برتر گذاشته است.لینک منبعآخرین دیدگاه‌ها

    مطالب محبوب
    اینستاگرام